JORN TEGEN MS 

 

Klik op deze button:


Doneren kan ook op:

Rekeningnummer
NL 80 RABO 0189 2757 82
Ten name van
Stichting Jorn tegen MS


// Bedankt voor uw donatie!


Indien wij over ons streefdoel heen gaan, dan zullen wij dit geld doneren aan soortgelijke Stichtingen.
Op deze manier helpen we MS-patiënten die moeite hebben met het inzamelen van geld ten behoeve van hun Stamceltransplantatie.